Novosti Manifestacije Senćanska bitka

Zentai időjárás


Senta, Serbia Local Weather

Red vožnja

?

viagra women Cialis for Woman Generic Viagra Viagra Online Sildenafil Citrate 50mg viagra for Sale

Raspis konkursa za učešće na takmičenju pod nazivom

„Tri stotine dvadeseta godišnjica Senćanske bitke”

Lokalna samouprava grada Sente,  Kulturno-obrazovni centar „Thurzó Lajos” i senćanski Istorijski arhiv povodom 320-godišnjice Bitke kod Sente raspisuju multidisciplinarni konkurs namenjen  zabavištarcima, učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i odraslima. Pobednici konkursa biće nagrađeni vrednim knjižnim nagradama, a dodela nagrada biće upriličena u okviru ciklusa manifestacija priređenih povodom Dana grada. Učesnici konkursa  mogu se takmičiti u trima konkursnim kategorijama:

1. Likovnoj kategoriji: učesnici mogu participirati dostavom ma kom likovnom tehnikom načinjenog umetničkog rada pod nazivom Senćanska bitka u slici. Uzrasne grupe participanata su sledeće:

 1. Zabavištarci;
 2. Učenici prvih i drugih razreda osnovnih škola u uzrastu 7-8 godina;
 3. Učenici trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u uzrastu 9-10 godina;
 4. Učenici petih i šestih razreda osnovnih škola u uzrastu 11-12 godina;
 5. Učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola u uzrastu 13-14 godina.

2.  Kategoriji pismenih sastava: predmet konkusne kategorije predstavlja pismeni rad na temu „Tri stotine dvadeset godina Senćanske bitke”. Uzrasne grupe participanata su sledeće:

 1. Učenici prvih i drugih razreda osnovnih škola u uzrastu 7-8 godina;
 2. Učenici trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u uzrastu 9-10 godina;
 3. Učenici petih i šestih razreda osnovnih škola u uzrastu 11-12 godina;
 4. Učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola u uzrastu 13-14 godina.

3. Esejističkoj kategoriji: predmet konkursne kategorije predstavlja esej na temu „Zaboravljena Senćanska bitka”. Uzrasne grupe participanata su sledeće:

 1. Srednjoškolci u uzrastu 15-18 godina;
 2. Odrasle osobe.

Konkursne propozicije: Učesnike konkursa umoljavamo da prilikom prijavljivanja na konkurs uz svoje radove pismenim putem dostave i sledeće podatke:

 1. Puno ime i prezime učesnika;
 2. Godinu rođenja i uzrasnu grupu u kojoj učesnik namerava da participira;
 3. Adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte (e-mail) učesnika;
 4. Takmičarsku kategoriju u kojoj učesnik namerava da participira;
 5. Naslov pismenog sastava ili eseja;

Ime i prezime osobe koja je učesnika pripremala za učešće, njenu elektronsku poštansku adresu i telefonski broj.

Likovni i literarni radovi koji se šalju radi učešća u 1, 2. i 3. konkursnoj kategoriji sa navedenim ličnim podacima, kontakt-telefonom i adresom autora dostavljaju se u posebnoj, zatvorenoj koverti. Obim literarnog rada koji se šalje radi učešća u 2. i 3. konkursnoj kategoriji ne sme premašivati 6 kucanih strana, sa maksimalno 60 znakova u jednom redu i 30 redova na jednoj strani. Literarni rad mora biti dostavljen u 2 primerka. Likovni i literarni radovi koji se šalju radi učešća u 1, 2. i 3. konkursnoj kategoriji moraju  biti dostavljeni najkasnije do 30. juna 2017. na adresu: Kulturno – obrazovni centar „Thurzó Lajos”, ul. Poštanska br. 18, 24400 Senta, sa napomenom „Za konkurs 320-godišnjica Senćanske bitke” i naznakom kategorije u kojoj radovi konkurišu.

Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti od bibliotekarke Kornelije Juhas Lašu na sledećim kontakt-telefonima: 063/8-629-568 ili (024) 811-266.

Senćanski Istorijski arhiv obezbeđuje neophodnu stručnu podršku. Sa Senćanskom bitkom skopčani članci i publikacije koji su objavljeni na srpskom i mađarskom jeziku mogu se dobiti u stučnoj biblioteci senćanskog Istorijskog arhiva.

 

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft
Buy NFL tickets and save up to 20ver leading ticket websites. BargainSeatsOnline offers a huge selection of cheap NFL tickets and discount NFL tickets Cheap NFL Jerseys..Cheap NFL Nike Jerseys, 100ewn and Stitched 2012 New Cheap Nike NFL Jerseys China Factory Cheap Sale: Nike NFL Jerseys Wholesale, Wholesale Nike Jerseys, Cheap Nike Jerseys, NFL Jerseys Supply, For Sale Cheap NFL Jerseys. Free Shipping for any orders Cheap NFL Jerseys.