Novosti Manifestacije VIDIKOVAC

Rent a Bike

Red vožnja

Izgrađena je između 1903-1904. godine na osnovu planova Bele Lajta (Leitersdorfer). Kasarna je remek delo mešavine narodnog građevinarstva i mađarske secesije, koju detaljna i fina izrada ukrasnih elemenata čini jednom od najkarakterističnijih objekata u stilu secesije.

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft