Novosti Manifestacije VIDIKOVAC

Rent a Bike

Red vožnja

‹‹ www.sentainfo.org

Reka Tisa (mađarski: Tisza, ukrajinski, slovački i rumunski: Tisa i nemački: Theiß) je reka, najveća leva pritoka Dunava. Protiče kroz Panonsku niziju. Izvire u Ukrajini, na Karpatima u oblasti Bukovina, i dalje protiče kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Srbiju (Vojvodinu). Uliva se u Dunav kod Starog Slankamena. U Vojvodini Tisa deli Bačku (desna obala) i Banat (leva obala).Tisa je plovna na dužini od 532 km. Dužina Tise kroz Vojvodinu (Srbiju) iznosi 168 km. Bački kanal povezuje Tisu sa Dunavom, a Begejski kanal sa Tamišem. Značajniji gradovi na Tisi su: Tokaj,Solnok, Čongrad, Segedin, Senta i Bečej.

 

TISKI CVET

Tiski cvet više miliona godina očarava ljude svojom ritualnom ljubavnom igrom, lepotom svog oblika i boja. Cvetanje reke Tise se odvija sredinom juna i traje oko dve nedelje. Dešava se po pravilu u večernjim časovima. Tada se na površini Tise u delu gde je dno glinovito poljavljuju larve mužjaka, iz kojih se ubrzo izgledu insekti. Nešto kasnije se poljavljuju i larve ženki, a nakon toga počinje masovni "svadbeni let".

Nad površinom reke lete hiljade žutih insekata, zaneseni ljubavnim  žarom dočaravajući nastanak sveta. Nezaboravni doživljaj upotpunjuje šum njihovih svilenkastih krilca i odbljeska tonućeg sunca  na vodenom ogledalu. Suton dana im oduzima snagu koju su tokom tri duge godine akumulirali u tamnom koritu reke. Površina vode tada izgleda kao da je prekrivena mailm belim cvetovima.

Zbog toga se kaže da Tisa cveta.

Nakon toga mužjaci umiru a ženke lete još izvesno vreme uzvodno, zatim se spuštaju na površinu vode i polažu od 6000 do 7000 jaja. Iz oplođenih jajašaca za dve tri nedelje izgledu se larve koje se ukopavaju u glinoviti deo korita reke.  

HALAS ČARDA

 

Halas Čarda predstavlja vikend naselje. Nalazi se na levoj obali Tise na oko 2.5km udaljenosti od centra grada. Raspolaže terenom za odbojku na pesku, picigen i pruža pogodne uslove za trenutke odmora i rekreacije. Halas čarda okružena je gustom šumom što celom ambijentu daje svežinu prirodnog ambijenta. Takođe, na ovom lokalitetu se nalaze dva ugostiteljska objekta restoraterskog tipa „Halas čarda“, i  „Žitopromet“. Halas čarda je omiljeno kupalište Senćana, gde se meštani nadmeću u picigenu.

https://www.facebook.com/halaszcsarda.zenta

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft