Новости Манифестације ВИДИКОВАЦ

Rent a Bike

Ред вожња

‹‹ www.sentainfo.org

КУЛТУРНА БАШТИНА

Сента, као културни центар развија од прве половине XИX. века. Године 1832. се оснива мађарско културно друштво (национално друштво читача по познатијем имену „Касино“), која је била колевка културног развоја града али уједно и прва таква институција од јавног интереса  која је функционисала и као библиотека. Рад „Касина“ је и индиректно стварао простор за оснивање бројних културних удружења у другој половини XИX. века. За културни живот Сенте значајна је 1868. година, када је основана Српска читаоница, па Градска библиотека која је основана 1903. године. У овој плодној културној средини израстају и многи од великана српске књижевности и позоришног живота, који су рођени у овом граду на обали реке Тисе (Ј. Мушкатировић, С. Сремац, Ј. Ђорђевић). 1903. године град изградио посебно позориште. 1947. године основано је Аматерско позориште „Стеван Сремац“, а 1952. године Луткарско позориште и Сликарска колонија. Градски музеј (основан 1952.г.) у садашњем облику, са одељењем за археологију, палеонтологију и локалну историју (Сенћанска битка), односно са сталном етнографском збирком и галеријом слика функционише од 1974. године. Током 2006. године се отворио Завод за Културу Војвођанских Мађара, који пружа простор бројним научним и другим локалним институцијама. Културни живот у Сенти је организован у оквиру Културно-образовног центра „Турзо Лајош“, који у себи обједињује Дом културе (позориште), Дом стваралаштва, Градски музеј, Градску библиотеку и Раднички универзитет.

 

Културно-образовни центар „Турзо Лајош”

Културнирни живот Сенте се организује у Културно-образовном центру „Турзо Лајош”. Ова институција у свом саставу има: Дом културе (позориште), Дом стваралаштва, Градски музеј, Градску библиотеку и Раднички универзитет.

Доступност:
Поштанска бр.18.
24400 Сента

Телефон: +381 (0) 24 / 811-334
Имејл: info@tlkk.org

 

Дом културе – Позориште

Дом културе је организациона јединица најзначајније Сенћанске кутурне институције, Културно-образовног центра „Турзо Лајош”. Почетком децембра 2007. године је почело реновирање Дома културе. Реконструисани Дом Културе је свечано отворен 11. септембра 2009. године поводом прославе празника града Сенте. Од тада се користи у сврху за коју је намењен. Примарни циљ Дома културе је развој и ширење културе и креативних активности.

Доступност:
Главни трг бр. 4.
24400 Сента
Тел.:+381 (0) 24-812-603
Веб:www.tlkk.org

Градска библиотека

Градска библиотека са својим огранцима је водећа институција у области опште културе у нашој општини. Од 1977. године делује као организациона јединица Културно-образовног центра „Турзо Лајош”. Градска библиотека тренутно располаже са отприлике седамдесет хиљада библиотечких јединица. Књижни фонд библиотеке чине књиге за децу и младе, белетристика и стручна литература за одрасле на мађарском и српском језику, богата је и завичајна збирка.

Доступност:
Поштанска бр. 16.
24400 Сента
Тел: +381 (0) 24/811-266
Веб: www.tlkk.org/Varosi%20Konyvtar/varosi%20konyvtar.htm

 

Сенћанско  Мађарско Камерно Позориште

Репертоар Сенћанског мађарског камерног позоришта углавном чине дела савремене мађарске и светске књижевности, планирају повремено приказати и премијерне педставе.

Доступност:
Главни трг бр. 2.
24400 Сента

 

Историјски архив Сента

Своју делатност обавља на територији пет данашњих општина (Кањижа, Сента,Ада, Бечеј и Србобран) који обухватају северни део некадашњег Крунског округа са десне стране Тисе. Архив обавља делатност чувања архивскеграђе општинске и регионалне надлежности.Основан је 1952. године као Градски државни архив. Скоро 750 фондова материјала архива стоји на располагању истраживачима и свима онима који су заинтересовани за историјске садржаје. Посебну пажњу заслужује збирка донаторских писама и повеља привилегија и још бројна документарна грађа везана за историјат града. У оквиру архиве ради Круг пријатеља музеја и архива „Дудаш Ђула“ који је основан 1961. године, као удружење које се бави издавањем и неговањем публикација везаних за локалну историју. 

Доступност:

Главни трг бр. 1/II, Пф: 56
24400 Сента
Тел: +381 (0) 24-811-037
Веб:http://www.zentarhiv.rs
 

Завод за културу војвођанских Мађара

Завод за културу војвођанских Мађара је лидер  и иницијатор у пружању услуга и информација везаних за јавне збирке војвођанских Мађара. Један је од главних организатора у културног живота војвођанских Мађара и вођа и иницијатор  научних истраживања. Задатак Завода је да документује, истражује и презентује културу националне зајденице војвођанских Мађара, формира  стручне библиотеке и базе података и управља њима, као и  стручно образовање тојест трансфер знања; информативне и саветодавне услуге; презентовање културних вредности и анализа  њиховог друштвеног утицаја, праћење промена у културним установама,  анализа културних делатности зајденица  и имплементација експеримента са циљем њиховог  развоја  и друге услуге у области науке и опште културе.

Доступност:
Поштанска бр. 18.
24400 Сента
Тел: +381 (0) 24/816-790
Имејл: info@vmmi.org
Веб: www.vmmi.org

Српски културни центар Стеван Сремац

Ради очувања и унапређивања српске културне баштине града Сенте, као и успомене на једног од највећих српских писаца као и интеграције свих савремених сегмената српске завичајне културе града, чувања и неговања српског језика и традиције локалне српске заједнице, 2005. године је основана Завичајна фондација "Стеван Сремац"; у реновираној и обновљеној родној кући великана српске књижевности. Од 01.01.2017 године иста институција функсионише под именом Српски културни центар Стеван Сремац.

Циљеви установе су:

  • чувања и неговања српског језика, завичајне културе и традиције локалне српске заједнице
  • стварања услова за трајно очување и неговање успомене  на књижевника и академика Стевана Сремца
  • организовања и потпомагања манифестација који служе унапређењу завичајне културе српске локалне заједнице, односно подржавања учешћа локалних српских институција и удружења, односно њихових чланова на истима
  • покретања, организовања и потпомагања скрпских културних институција и удружења на локалном плану, те унапређивања њиховог функционисања

Доступност:
Ул. Стевана Сремца 4.
24400 Сента
Тел: +381 (0) 24 817 055
Веб: www.stevansremac.org.rs 

 

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft