Hírek Rendezvények EMLÉKKILÁTÓ

Rent a Bike

Menterend

‹‹ www.sentainfo.org

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

Zenta a XIX. század első fele óta fejlődő kulturális központ. 1832-ben megalakult a magyar kultúregyesület (az olvasók nemzeti egyesülete, ismertebb nevén Kaszinó), amely a város kulturális életének bölcsője, valamint az első ilyen jellegű, könyvtárként is működő közintézménye volt. A Kaszinó tevékenységével közvetve megteremtette a lehetőséget számos művelődési egyesület alapításához a XIX. század második felében. Zenta kultúréletében jelentős volt az 1868-as év, amikor megalapították a szerb olvasókört, majd 1947-ben a Városi Könyvtárat. Ebben a termékeny kulturális közegben kibontakozott sok olyan személyiség, aki a szerb irodalomban és színházi életben idővel jelentős szerepet töltött be, és aki ebben a Tisza-parti városban született (Jovan Muškatirović, Stevan Sremac, Jovan Đorđević). Egy évvel a Kaszinó megnyitása után – 1833 decemberében – tartották meg Zentán az első színielőadást, s azóta pezseg itt a színházi élet. A város 1903-ban külön színházat építtetett. 1947-ben megalapították a Stevan Sremacról elnevezett amatőr színtársulatot, 1952-ben pedig a Bábszínházat és a Zentai Művésztelepet. Az 1949-es alapítású Városi Múzeum mai formájában – archeológiai, paleontológiai és helyi történelmi (zentai csata) alosztállyal, illetve állandó néprajzi gyűjteménnyel és képtárral – 1974 óta működik. A felújított állandó kiállítást 2013. március 15-én adták át.

2006 óta működik városunkban a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, amelynek feladata a vajdasági magyar nemzeti közösség kultúrájának dokumentálása, kutatása és bemutatása; szakkönyvtárak és internetes adatbázisok kialakítása és működtetése; szakmai képzések, illetve tudástranszfer; információszolgáltatás, tanácsadás; a kulturális értékek bemutatása, társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata; a művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése; továbbá egyéb tudományos és közművelődési szolgáltatások nyújtása.

Thurzó Lajos Művelődési Oktatási Központ

Zenta művelődési életét a Thurzó Lajos Közművelődési Központ koordinálja. Magába foglalja a Művelődési Házat (színház), a Zentai Alkotóházat, a Városi Múzeumot, a Városi Könyvtárat és a Munkásegyetemet.

Elérhetőség:
Posta utca 18.
Telefon: +381/(0)24/811-334
E-mail: info@tlkk.org

Művelődési Ház (Színház)

A Művelődési Ház 1977 óta a Thurzó Lajos Közművelődési Központ szervezeti egységeként működik. 2007. december elején megkezdődtek a  Művelődési Ház legújabb felújítási munkálatai, és 2009. szeptember 11-én, Zenta város napján ünnepélyes keretek között átadásra került. Azóta rendeltetésszerűen működik. A Thurzó Lajos Közművelődési Központ egyik alapintézményeként működő Művelődési Ház munkaprogramjában elsődleges célul a közös művelődési és szórakozási alkalmakat, az alkotótevékenység kibontakoztatását és a kultúra eredményeinek terjesztését tűzte ki.

Elérhetőség:
Fő tér 4.
Telefon:+381/(0)24/812-603
Honlap: www.tlkk.org

Városi Könyvtár

A zentai Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai meghatározó közművelődési intézményei községünknek. 1977 óta a Thurzó Lajos Közművelődési Központ szervezeti egységeként működik. A Városi Könyvtár gyűjteménye napjainkban megközelítőleg hetvenezer könyvtári dokumentumot számlál. Állománya magyar és szerb nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalomból, felnőtt szép- és szakirodalomból, valamint helyismereti kiadványokból áll.

Elérhetőség:
Posta utca 16.
Telefon: +381/(0)24/811-266
Honlap: www.tlkk.org/Varosi%20Konyvtar/varosi%20konyvtar.htm


Zentai Magyar Kamaraszínház

Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárját elsősorban a kortárs magyar és világirodalom képezi, alkalmanként pedig ősbemutatókat is tervez bemutatni.

Elérhetőség:
Fő tér 2.

 

Történelmi Levéltár

Tevékenységét öt község (Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Becse, Szenttamás) területén fejti ki, amelyek magukba foglalják az egykori koronakerület északi részét a Tisza jobb oldalán. A levéltár tevékenysége a községi és regionális illetékességű levéltári anyag megőrzésére összpontosul. 1952-ben alapították meg Városi Állami Levéltárként. Közel 750 fond levéltári anyag áll a kutatók és a történelem iránt érdeklődők rendelkezésére. Külön említést érdemel az adománylevelek és a kiváltságlevelek gyűjteménye és a város történelméről szóló számos dokumentum. A levéltár keretében működik a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, amelyet 1961-ben alapítottak. Ez az egyesület a helyi történelemhez kötődő publikációk kiadásával és gondozásával fogalkozik.


Elérhetőség:
Fő tér 1/II.
Pf. 56.
Telefon: +381(0)24-811-037
Honlap: www.zentarhiv.rs/

   

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2006 óta működik. Vezető és kezdeményező a vajdasági magyar közgyűjteményi és információs szolgáltatásokban; a magyar közművelődési élet egyik főszervezője és a tudományos kutatások kezdeményezője és vezetője. Feladata a vajdasági magyar nemzeti közösség kultúrájának dokumentálása, kutatása és bemutatása; szakkönyvtárak és internetes adatbázisok kialakítása és működtetése; szakmai képzések, illetve tudástranszfer; információszolgáltatás, tanácsadás; a kulturális értékek bemutatása, társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata; a művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése; továbbá egyéb tudományos és közművelődési szolgáltatások nyújtása.

Elérhetőség:
Posta utca 18.
Telefon: +381/(0)24/816-790
Fax:+381/(024)816-390
E-mail: info@vmmi.org
Honlap: www.vmmi.org

Stevan Sremac Szerb Kultúrközpont

A zentai szerb kulturális javak megőrzése és ápolása érdekében, az egyik legnagyobb szerb költő emlékére, 2015-ben alakult meg a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány, amely a nagy szerb irodalmár felújított szülőházában kapott helyet. Az alapítvány célja a helyi szerb közösség hagyományainak, nyelvének átfogó ápolása. Az intézmény 2017.01.01. óta Stevan Sremac Szerb Kultúrközpont néven mőködik.

Elérhetőség:
Stevan Sremac utca 4.
Telefon: +381/(0) 24 817 055
Honlap: www.stevansremac.org.rs 

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft