2014. 03. 20. | 18:00

Zentai Alkotóház

Végel László könyvének ünnepélyes bemutatója

 

„Általános érvényű példázattá egyetemesedik, a condition humain ilyen élességgel csakis a peremlétből, a margóról látható látványává és látomásává. Reménytelen könyv, mégis páratlan erejű alkotás. Evvel szerzőjét igazolja: a remény gyengíti az embert, a reménytelenség erőt kölcsönöz neki, idézzük még egyszer, ha már elégszer úgysem idézhetjük.” (Takács Ferenc)

 

„A rendkívüli indulás, a 26 évesen közreadott első regény, az 1967-ben megjelent Egy makró emlékiratai juthat eszünkbe. Az új és az első regény kiemelkedő pontjai a pályának, óhatatlanul összetartják mostantól mindazt, ami köztük született: Végel László szerényen és jelentőségteljesen hontalan életművét. Regényeket, novellákat, esszéket, drámákat, naplókat, úti jegyzeteket, melyek sokszor műfajilag is összekeveredtek – miként az életvilágok, a kulturális terek, amelyekhez kötődtek –, és lett belőlük esszénapló, esszéregény, vagy legutóbb, a tavalyi kötetben, a Bűnhődésben: berlini naplóregény.” (Károlyi Csaba)