2014. 12. 18. | 18:00

Zentai Alkotóház

Kónya Sándor legújabb kötetének bemutatója. Az est vendége a szerző mellett Brenner János, a kiadvány szerkesztője; közreműködik a csókai Pannónia férfikórus.

„A hazaindulók énekének, az áloműző, a karácsonyi, a lourdes-i, az oltalmat kérő, illetve a Szent Anna-, a Szent Ferenc-, a Szent János-énekeknek, valamint a „szenvedés idejé”-hez, a kereszt „leleplezésének” szertartásához kapcsolódó versek, a Kirje-dallamok kutatása – a hangszeres és vokális népzenei mellett – interdiszciplináris vizsgálatokat, értelmezéseket is jelentett, a multikulturális rálátás szükségességét vonta maga után. A vajdasági népénekek e kötetreprezentációja tehát egy gazdag, szerteágazó kutatás letéteménye: kultúratörténeti, vallásos és tárgyi néprajzi, népköltészeti, kulturális antropológiai, néplélektani és esztétikai, nyelvészeti-dialektológiai breviárium” (Bence Erika)