Novosti Manifestacije VIDIKOVAC

Rent a Bike

Red vožnja

‹‹ www.sentainfo.org

KULTURNA BAŠTINA

Senta, kao kulturni centar razvija od prve polovine XIX. veka. Godine 1832. se osniva mađarsko kulturno društvo (nacionalno društvo čitača po poznatijem imenu „Kasino“), koja je bila kolevka kulturnog razvoja grada ali ujedno i prva takva institucija od javnog interesa  koja je funkcionisala i kao biblioteka. Rad „Kasina“ je i indirektno stvarao prostor za osnivanje brojnih kulturnih udruženja u drugoj polovini XIX. veka. Za kulturni život Sente značajna je 1868. godina, kada je osnovana Srpska čitaonica, pa Gradska biblioteka koja je osnovana 1903. godine. U ovoj plodnoj kulturnoj sredini izrastaju i mnogi od velikana srpske književnosti i pozorišnog života, koji su rođeni u ovom gradu na obali reke Tise (J. Muškatirović, S. Sremac, J. Đorđević). 1903. godine grad izgradio posebno pozorište. 1947. godine osnovano je Amatersko pozorište „Stevan Sremac“, a 1952. godine Lutkarsko pozorište i Slikarska kolonija. Gradski muzej (osnovan 1952.g.) u sadašnjem obliku, sa odeljenjem za arheologiju, paleontologiju i lokalnu istoriju (Senćanska bitka), odnosno sa stalnom etnografskom zbirkom i galerijom slika funkcioniše od 1974. godine. Tokom 2006. godine se otvorio Zavod za Kulturu Vojvođanskih Mađara, koji pruža prostor brojnim naučnim i drugim lokalnim institucijama. Kulturni život u Senti je organizovan u okviru Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš“, koji u sebi objedinjuje Dom kulture (pozorište), Dom stvaralaštva, Gradski muzej, Gradsku biblioteku i Radnički univerzitet.

 

Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Kulturnirni život Sente se organizuje u Kulturno-obrazovnom centru „Turzo Lajoš” Ova institucija u svom sastavu ima: Dom kulture (pozorište), Dom stvaralaštva, Gradski muzej, Gradsku biblioteku i Radnički univerzitet.

Dostupnost:
Poštanska br. 18.
24400 Senta

Telefon: +381 (0) 24 / 811-334
E-mail: info@tlkk.org

 

Dom kulture – Pozorište

Dom kulture je organizaciona jedinica najznačajnije Senćanske kuturne institucije, Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”. Početkom decembra 2007. godine je počelo renoviranje Doma kulture. Rekonstruisani Dom Kulture je svečano otvoren 11. septembra 2009. godine povodom proslave praznika grada Sente. Od tada se koristi u svrhu za koju je namenjen. Primarni cilj Doma kulture je razvoj i širenje kulture i kreativnih aktivnosti.

Dostupnost:
Glavni trg br. 4.
24400 Senta
Tel.:+381 (0) 24-812-603
Web:www.tlkk.org

Gradska biblioteka

Gradska biblioteka sa svojim ograncima je vodeća institucija u oblasti opšte kulture u našoj opštini. Od 1977. godine deluje kao organizaciona jedinica Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”. Gradska biblioteka trenutno raspolaže sa otprilike sedamdeset hiljada bibliotečkih jedinica. Knjižni fond biblioteke čine knjige za decu i mlade, beletristika i stručna literatura za odrasle na mađarskom srpskom jeziku, bogata je i zavičajna zbirka.

Dostupnost:
Poštanska br. 16.
24400 Senta
Tel.: +381 (0) 24/811-266
Web: www.tlkk.org/Varosi%20Konyvtar/varosi%20konyvtar.htm

 

Senćansko  Mađarsko Kamerno Pozorište

Repertoar Senćanskog mađarskog kamernog pozorišta uglavnom čine dela savremene mađarske i svetske književnosti, planiraju povremeno prikazati i premijerne pedstave.

Dostupnost:
Glavni trg br. 2.
24400 Senta

 

Istorijski arhiv Senta


Svoju delatnost obavlja na teritoriji pet današnjih opština (Kanjiža, Senta,Ada, Bečej i Srbobran) koji obuhvataju severni deo nekadašnjeg Krunskog okruga sa desne strane Tise. Arhiv obavlja delatnost čuvanja arhivskegrađe opštinske i regionalne nadležnosti.Osnovan je 1952. godine kao Gradski državni
arhiv. Skoro 750 fondova materijala arhiva stoji na raspolaganju istraživačima i svima onima koji su zainteresovani za istorijske sadržaje. Posebnu pažnju zaslužuje zbirka donatorskih pisama
i povelja privilegija i još brojna dokumentarna građa vezana za istorijat grada. U okviru arhive radi Krug prijatelja muzeja i arhiva „Dudaš Đula“ koji je osnovan 1961. godine, kao udruženje koje se bavi izdavanjem i negovanjem publikacija vezanih za lokalnu istoriju.

Dostupnost:
Glavni trg br. 1/II, Pf: 56
24400 Senta
Tel.: +381 (0) 24-811-037
Web:www.zentarhiv.rs
 

Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara

Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara je lider  i inicijator u pružanju usluga i informacija vezanih za javne zbirke vojvođanskih Mađara. Jedan je od glavnih organizatora u kulturnog života vojvođanskih Mađara i vođa i inicijator  naučnih istraživanja. Zadatak Zavoda je da dokumentuje, istražuje i prezentuje kulturu nacionalne zajdenice vojvođanskih Mađara, formira  stručne biblioteke i baze podataka i upravlja njima, kao i  stručno obrazovanje tojest transfer znanja; informativne i savetodavne usluge; prezentovanje kulturnih vrednosti i analiza  njihovog društvenog uticaja, praćenje promena u kulturnim ustanovama,  analiza kulturnih delatnosti zajdenica  i implementacija eksperimenta sa ciljem njihovog  razvoja  i druge usluge u oblasti nauke i opšte kulture.

Dostupnost:
Poštanska br. 18.
24400 Senta
Telefon: +381 (0) 24/816-790
E-mail: info@vmmi.org
Web: www.vmmi.org

Srpski kulturni centar Stevan Sremac

Radi očuvanja i unapređivanja srpske kulturne baštine grada Sente, kao i uspomene na jednog od najvećih srpskih pisaca kao i integracije svih savremenih segmenata srpske zavičajne kulture grada, čuvanja i negovanja srpskog jezika i tradicije lokalne srpske zajednice, 2005. godine je osnovana Zavičajna fondacija ''Stevan Sremac'' u renoviranoj i obnovljenoj rodnoj kući velikana srpske književnosti. Od 01.01.2017 godine ista institucija funksioniše pod imenom Srpski kulturni centar Stevan Sremac.

Ciljevi ustanove su:

  • čuvanja i negovanja srpskog jezika, zavičajne kulture i tradicije lokalne srpske zajednice
  • stvaranja uslova za trajno očuvanje i negovanje uspomene  na književnika i akademika Stevana Sremca
  • organizovanja i potpomaganja manifestacija koji služe unapređenju zavičajne kulture srpske lokalne zajednice, odnosno podržavanja učešća lokalnih srpskih institucija i udruženja, odnosno njihovih članova na istima
  • pokretanja, organizovanja i potpomaganja skrpskih kulturnih institucija i udruženja na lokalnom planu, te unapređivanja njihovog funkcionisanja

Dostupnost:
Ul. Stevana Sremca 4.
24400 Senta
Telefon: +381 (0) 24 817 055
Web: www.stevansremac.org.rs 

 

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft