Hírek Rendezvények Zentai csata

Zentai időjárás


Senta, Serbia Local Weather

Menterend

?

viagra women Cialis for Woman Generic Viagra Viagra Online Sildenafil Citrate 50mg viagra for Sale

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete magalapításáról szóló határozatának 11. szakasza

( Zenta Község Hivatalos Lapja  8/2006,9/2011,28/2012,26/2016 szám ) és Zenta Község

Idegenforgalmi Szervezete Statútumának 29.szakasza alapján ( Zenta Község Hivatalos Lapja

11/2012 , 38/2012, 27/2016 ) Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Igazgató Bizottsága a 03/2021.-es gyűlésén melyet 2021.03.22-én  tartottak

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának megválasztására

 

Nyilvános pályázatot írunk ki Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának megválasztására 4 ( négy ) éves mandátumra.

Általános feltételek:

 1. Nagykorú, cselekvőképes, egészségi állapota megfelelő
 2. A Szerb Köztársaság állampolgára
 3. Bűncselekmény miatt nem ítélték el legkevesebb hat hónapos feltétel nélküli börtönbüntetésre vagy olyan büntetendő cselekmény miatt mely alkalmatlanná teszi az igazgatói feladatok elvégzésére.

A Törvényben meghatározott általános feltételek mellett, a pályázónak az alábbi feltételeknek is eleget kell tennie:

 1. Felsőfokú végzettséggel rendelkezik az alapfokú akadémiai tanulmányokon elért legkevesebb 240 ESPB ponttal, akadémiai mesterfokozattal, speciális akadémiai mesterfokozattal, speciális szakirányú szakképzettséggel illetve négy éves alapfokú tanulmányokkal vagy speciális egyetemi végzetséggel;
 2. legalább négy éves munkatapasztalattal rendelkezik amelyből legalább két évet vezetői munkakörben töltött;
 3. legalább egy idegennyelv ismerete;
 4. a szerb és a magyar nyelv aktív ismerete, tudása (beszélgetés a pályázóval);
 5. érvényes B kategóriás vezetői engedély.

A nyilvános pályázatra való jelentkezés mellé a következő dokumentumokat kell mellékelni:

 1. A felsőfokú végzettségről szóló oklevelet vagy arról szóló bizonylatot ( hitelesített fénymásolat)
 2. Születési anyakönyvi kivonatot ( eredeti vagy hitelesített fénymásolat )
 3. Szerb Köztársaság állampolgárságáról szóló bizonylatot ( eredeti vagy hitelesített fénymásolat )
 4. bizonylat arról ,hogy a pályázót nem ítélték el   legkevesebb hat hónapos feltétel nélküli börtönbüntetésre bűncselekmény miatt, vagy olyan      büntetendő cselekmény miatt mely alkalmatlanná teszi az igazgatói feladatok elvégzésére. ( a bizonylat nem lehet 6 hónapnál régebbi )
 5. munkatapasztalatról szóló igazolást ( munkakönyv fénymásolata,munkaviszonyról szóló szerződés fénymásolata vagy más igazolás ) mely alapján megállapítható milyen munkakörben szerezte munkatapasztalatát
 6.    a leckekönyv hitelesített másolatát vagy bizonylatot arról, hogy a pályázó lehallgatta és letette a vizsgákat  idegen nyelvből, vagy bizonylatot  arról, hogy aktívan beszéli az  idegen nyelvet
 7.  önéletrajzot amiből látni lehet a pályázó eddigi munkáját és az elért eredményeket
 8. általános egészségi állapotáról szóló bizonylatot
 9. a személyazonossági igazolvány fénymásolatát
 10. érvényes vezetői engedély fénymásolatát.

A nyilt pályázatra való jelentkezés határideje, a teljes dokumentáció átadásával 15 nap. A  határidő a pályázati hirdetménynek  a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat POSLOVI című lapjában  és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének hivatalos honlapján való közzétételt követő napon kezdődik.

A pályázati dokumentumokat zárt borítékban kell elküldeni a következő megjegyzéssel

,,NE NYISSÁK KI- az igazgató megválasztására  kiírt pályázatra való jelentkezés “

A pályázatot a következő címre kell beadni: Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete ,Fő

tér l szám 24400 ZENTA, személyesen a meghatalmazott személynek átadva hétfőtől péntek 15:00 óráig vagy ajánlott postai küldeményként. A küldemény postán való átadásának dátuma lesz a  pályázatra való jelentkezés dátuma.

Az Igazgató Bizottság köteles a pályázat  befejezésétől számított 15 napon belül, a jelöltek közül megválasztani az  igazgatót és a javaslatot elküldeni az Alapítónak. Az Igazgató Bizottság javaslata alapján  Zenta Községi Képviselő Testülete meghozza  Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának kinevezéséről szóló határozatát.

A késve érkezett, jogellenes, érthetetlen ,hiányos jelentkezéseket ,melyekhez nem csatolták a szükséges dokumentumokat, nem veszik figyelembe és az Igazgató Bizottság határozatával azokat elutasítja. A határozat ellene nem lehet fellebbezni.

A pályázatról, annak lebonyolításáról és más a pályázattal kapcsolatos kérdésekről információ kapható a  064/614 7968-as számú telefonon, vagy az alábbi e-mail címen : info@sentainfo.org ( kontakt személy: Bognár Zsolt az Igazgató Bizottság elnöke )

 

                                                 ZENTA KÖZSÉG  IDEGENFORGALMI SZERVEZETE

 

                                                                    Az Igazgató Bizottság elnöke

                                                                                    Bognár Zsolt

Minden jog fenntartva © 2013
coded by NetSistem designed by Erdsoft
Buy NFL tickets and save up to 20ver leading ticket websites. BargainSeatsOnline offers a huge selection of cheap NFL tickets and discount NFL tickets Cheap NFL Jerseys..Cheap NFL Nike Jerseys, 100ewn and Stitched 2012 New Cheap Nike NFL Jerseys China Factory Cheap Sale: Nike NFL Jerseys Wholesale, Wholesale Nike Jerseys, Cheap Nike Jerseys, NFL Jerseys Supply, For Sale Cheap NFL Jerseys. Free Shipping for any orders Cheap NFL Jerseys.