13. 09. 2014. | 10:00

Glavni trg (fontana)

Zabavno, igričavo nadmetanje u organizaciji Senćanske omladinske organizacije, koje se odvija na različitim lokalitetima, a koje je namenjeno mladima u uzrastu od 10 do 30 godina.