13. 09. 2014. | 17:00

Glavni trg (velika scena)

Praznični program duvačkih orkestara iz Kupusine, Hodmezevašarhelja, Kristuru Sekuješća i Sente.