13. 09. 2014. | 19:30

Glavni trg (velika scena)

Praznično predstavljanje kaločanskog folklorno-plesnog ansambla. Umetnički rukovodilac ansambla je Kristina Kosta-Ileš.