16. 10. 2014. | 18:30

Завичајна фондација „Стеван Сремац”

Фестивал „Поѕоришни дани Јована Ђорђевића”

Позоришни сусрети

Говориће: мр Мирослав Радоњић, театролог (Нови Сад), Горан Ибрајтер, књижевник (Нови Сад)