11. 05. 2015. | 16:00

Дом културе (изложбена сала)

Недеља Црвеног крста

Изложба радова који су приспели на истоимени конкурс.