02. 11. 2015. | 20:00

Дом културе

Премијера Камерне Сцене „Мирослав Антић” и „KEX” Egyesület

Улоге (szereplők): Мирјана Савин, Graca Beáta, Гордана Николић, Kiss Izabella, Дејана Шевић, Љубица Романдић. Сарадници (közreműködnek): Светлана Козић, Светлана Поповић, Небојша Басарић. Костимографија (jelmez): Гордана Николић.

Режија (rendező): Бранко Вучетић, Döme Zoltán-Bimbó.