2014. 04. 26. | 18:00

Városi Múzeum

Előadássorozat a zsidóság történelméről, kultúrájáról

Pejin Attila történész, muzeológus előadása

 

„A Bal Sem egyszer megállt az egyik imaház küszöbén és vonakodott belépni oda. – Nem vagyok képes bemenni – mondta –, hiszen faltól falig és padlótól a mennyezetig telis-tele van tannal és imádsággal. Ugyan hol jut itt számomra hely? – És amidőn észrevette, hogy a körülötte állók értetlenül merednek rá, hozzáfűzte: – Azok a szavak, amelyek a tanítók és imádkozók ajkáról szállnak fel, nem pedig ég felé fordított szívükből fakadnak, nem emelkednek a magasba, hanem betöltik a házat egyik faltól a másikig, és a padlótól a mennyezetig érnek.” (Martin Buber: Haszid történetek)