2014. 05. 12. | 17:00

Városi Múzeum

Történelem Egy Órában

Székely Dózsa György történelmi szerepéről és megítéléséről Romsics Ignác, az egri Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézetének főállású oktatója tart vetítéssel egybekötött előadást

 

Székely Dózsa Györgyöt az elmúlt ötszáz év magyar történészei, politikusai, írói és művészei hol haramiaként, hol vitéz, ám öntelt és nagyravágyó katonaként, hol plebejus népforradalmárként és a zsarnokság elleni lázadás időtlenített jelképeként láttatták. A parasztháború történetének és Dózsa életének áttekintése után Romsics Ignác előadása ezeket az egymással vitázó kortársi benyomásokat, történészi értelmezéseket, művészi víziókat és identitáspolitikai leegyszerűsítéseket mutatja be a XVI. századtól napjainkig.