2014. 09. 19. | 10:00

Zentai Alkotóház

Kapocs-találkozó

Péterfi Rita olvasásszociológus és Vidra Szabó Ferenc író, olvasáskutató gyakorlatorientált tanfolyama

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a módszereket, amelyek különböző csoportok olvasásfejlesztésére irányulnak, és amelyek sikeresen alkalmazhatók egyének, illetve kisebb közösségek körében. A képzés során külön hangsúlyt kap a gyerekekkel, a különféle hátrányokkal küzdő felnőttekkel és a cigányokkal való foglalkozás sajátosságainak bemutatása. Sor kerül a nemzetközi téren már bevált olvasásfejlesztési programok, valamint a Magyarországon működő projektek megismerésére. A képzés gyakorlatorientált, az elsajátított módszerek problémamegoldó csoportmunka keretében kerülnek kipróbálásra