2014. 12. 27. | 18:00

Városi Múzeum

Előadások a zsidóság történelméről, kultúrájáról

Pejin Attila történész, muzeológus előadása

„A kabbalista azt állítja, hogy az igazságnak van hagyománya, és ez a hagyomány továbbadható. Ironikus állítás, hiszen az igazság, amelyről itt szó van, mindennek nevezhető, csak továbbadhatónak nem. Megismerhető, de nem adható tovább, és éppen abban, amit tovább lehet adni, nincs már semmi magából az igazságból. A valódi tradíció rejtve marad; csak a széthulló hagyomány kapcsolódik a tárgyhoz, és csak a széthullás során válik láthatóvá a hagyomány a maga nagyságában.” (Gershom Scholem: A kabbala helye az európai szellemtörténetben. Válogatott írások)