2015. 10. 30. | 18:00

Városi Múzeum

Előadások a zsidóság történelméről, kultúrájáról

Keresztény, ám felekezeti szempontból differenciált közösségekben könnyen tudomásul vesszük, hogy katolikus, protestáns vagy pravoszláv más-más templomokba, imaházakba jár, másrészt a nem keresztény vallásúakat hajlamosak vagyunk egységes, kompakt tömegként kezelni (pl. a mostani menekülthullám alanyait is). Ugyanakkor a deportálásig Zentán élő mintegy másfélezernyi lélekszámú zsidó közösség is felekezetileg igen megosztott volt: szinte minden fontosabb irányzat képviselői jelen voltak, eleve két különálló hitközségben elkülönülve. Ennek a gyökerei egészen az ókorig vezethetők vissza, amikor a Második templom idején fokozatosan elkülönült két vallási áramlat: a farizeusok és a szadduceusok. Hozzájuk csatlakoznak majd – egyfajta szektaként – az esszénusok, s persze azt sem szabadna elfelejteni, hogy a kereszténységre kezdetben szintén zsidó szektaként tekintettek. A jeruzsálemi templom pusztulása után, a diaszpórába kényszerülés folytán a zsidó vallás természetszerűen tovább differenciálódott részben környezeti, részbe egyéb hatások következtében. Ezt a sokszínűséget kíséreljük meg bemutatni következő néhány előadásunkban.